Oferta

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO: INWESTORÓW PRYWATNYCH, PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

PROJEKTOWANIE:

 • OGRODY PRZYDOMOWE
 • PRZESTRZENIE PUBLICZNE
  – parki, skwery, zieleńce
  – place miejskie, bulwary
  – przy osiedlach mieszkaniowych
  – przy szkołach i przedszkolach
  – przy obiektach sportowych
  – place zabaw
  – przy szpitalach i uzdrowiskach
  – przy obiektach sakralnych
  – tereny poprzemysłowe
 • PRZESTRZENIE KOMERCYJNE
  – przy hotelach i ośrodkach wypoczynkowych
  – przy restauracjach
  – przy obiektach usługowych
  – przy biurowcach i zakładach przemysłowych
  – aranżacja zieleni we wnętrach